1. Główna
  2. Projekty UE
  3. Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu typu B2B
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu typu B2B
Nazwa beneficjenta: Hybryd Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 01.05.2014 do 30.04.2015
Etapy realizacji projektu:Etap I 01/05/2014 - 30/06/2014
Etap II 01/07/2014 - 31/12/2014
Etap III 01/01/2015 - 30/04/2015


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Pobierz zapytanie ofertowe DOC
Pobierz zapytanie ofertowe PDF
Do góry