1. Główna
  2. Produkty
  3. Systemy oświetlenia awaryjnego

Systemy oświetlenia awaryjnegoSystem oświetlenia awaryjnego w pigułce

System oświetlenia awaryjnego ma na celu zapewnienie bezpiecznego pobytu oraz ewakuacji osobom przebywającym w obiekcie budowlanym, w którym doszło do zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane są z niezależnego źródła energii – bateryjnie lub z awaryjnych instalacji zasilających.

Wszystkie instalacje oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymagania określone w normach PN-EN1838 oraz PN-EN 50 172. Systemy oświetlenia awaryjnego wchodzą w skład ochrony przeciwpożarowej budynków i jako takie podlegają rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Poza tym implementację systemów oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych reguluje art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r. Jakie funkcje spełnia system oświetlenia awaryjnego?

System oświetlenia awaryjnego musi pełnić jednocześnie kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim od instalacji awaryjnego oświetlenia wymaga się, aby:

  • oświetlała znaki drogi ewakuacyjnej,
  • umożliwiają niezbędne działania w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
  • pozwalała łatwo i intuicyjnie odnaleźć i zastosować sprzęt przeciwpożarowy oraz przyciski alarmu pożarowego, które znajdują się w ciągach dróg ewakuacyjnych,
  • zapewniała bezpieczny ruch pieszy na drogach ewakuacyjnych dzięki odpowiedniemu doświetleniu ciągów komunikacyjnych.

Warto zwrócić uwagę na to, ze system oświetlenia awaryjnego powinien być załączany nie tylko w sytuacji całkowitej awarii oświetlenia podstawowego, ale również w każdym przypadku lokalnych uszkodzeń obwodów końcowych czy opraw oświetleniowych instalacji oświetlenia podstawowego. Oprawy w systemach oświetlenia awaryjnego

Oprawy wchodzące w skład systemu oświetlenia awaryjnego wykorzystuje się głównie w celu doświetlania dróg ewakuacyjnych oraz w oświetleniu stref otwartych. W oprawach oświetleniowych najczęściej montowane są kompaktowe świetlówki.

Obudowy opraw oświetleniowych zwykle przyjmują formę opraw kierunkowych, dynamicznych bądź doświetlających, a dzięki swojej trwałej konstrukcji oraz odpowiedniej klasie ochronności mogą być montowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Najczęściej oprawy oświetleniowe oświetlenia awaryjnego montowane są nad schodami, nad drzwiami oraz w ciągach komunikacyjnych, doświetlając skrzyżowania czy miejsca, w których ciąg komunikacyjny zmienia swój kierunek.

System oświetlenia awaryjnego może składać się z opraw oświetleniowych implementowanych w sufitach podwieszanych, montowanych bezpośrednio na suficie lub na instalacji sufitowej albo montowanych bezpośrednio na ścianach.

Do góry