1. Główna
  2. Projekty UE
  3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuUnia Europejska

Program Operacyjny Inteligentny RozwójNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
HYBRYD Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego typu efektywnego energetycznie systemu dynamicznych opraw oświetlenia awaryjnego wykorzystujących komunikację bezprzewodową” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania I.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania I.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Jego celem jest opracowanie całościowego dynamicznego systemu oświetlenia awaryjnego zawierającego nowe, opracowane w ramach projektu elementy systemu i umożliwiający redundantną komunikację bezprzewodową pomiędzy nimi. Do celów szczegółowych projektów zalicza się energooszczędność opracowanego systemu, dłuższy czas użytkowania systemu oraz zmniejszenie kosztów jego instalacji i serwisowania.

Rezultatem projektu będzie system, który będzie posiadać następujące funkcjonalności podstawowe:
- wskazywanie drogi ewakuacji poprzez oprawy kierunkowe na podstawie informacji otrzymanych od systemów przeciwpożarowych, w sposób przewidziany odpowiednią normą,
- doświetlanie dróg ewakuacji poprzez zastosowanie opraw doświetlających przez minimum 60 minut strumieniem światła wynikającym z zastosowania norm.
- zmiana drogi ewakuacji dostosowana do rozwoju zagrożenia (pożaru).

Opracowany system oraz jego elementy znajdą zastosowanie w zaludnionych, wielkopowierzchniowych obiektach, w których ludzie w sytuacji zagrożenia będą kierowani aktywnie do różnych dróg ewakuacji zależnie od miejsca wystąpienia zagrożenia.

Wartość projektu: 10 215 165,06 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 819 275,75 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka” MŚP.


HYBRYD Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Okres realizacji projektu 01/08/2020 - 31/10/2020
Wartość projektu: 360 440.43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 360 440.43 PLN
Do góry