Unia Europejska

Nowe wzory użytkowe wzrostem konkurencyjności firmy Hybryd Sp. z o.o.Nazwa beneficjenta:Hybryd Sp. z o.o.
Okres realizacji:1 kwiecień 2010 - 30 listopad 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego