1. Główna
  2. Projekty UE
  3. Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu typu B2B
  4. Opis projektu
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu typu B2B



Opis projektu.
Realizacja projektu obejmuje wdrożenie narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających przygotowanie informacji i ich wymianę z kontrahentami, zarówno z odbiorcami jak i z dostawcami. Wdrożenie projektu przyczyni się również do zmniejszenia ilości obsługiwanych dokumentów w formie papierowej na rzecz dokumentów obsługiwanych w formie elektronicznej. Do narzędzi tych należą:

1. Obsługa e-faktur. Pozwoli na dystrybucję dokumentów sprzedażowych w formie elektronicznej.
2. Obsługa mobilnej ewidencji magazynowej. Mobilna ewidencja magazynowa przyśpieszy czas obsługi towarów, pozwoli na szybsze przygotowanie informacji o towarach dla klienta.
3. Moduł B2B. Umożliwiający bezpośrednią interakcję klienta z systemem informatycznym firmy Hybryd.
4. Moduł EDI. Komunikaty realizowane w systemie EDI ułatwią i przyspieszą wymianę dokumentów (dokumentów elektronicznych) pomiędzy kontrahentami, a systemem firmy Hybryd.

W ramach projektu zostanie rozbudowana także infrastruktura informatyczna, sprzętowa jak i programowa:
1. Zakup serwera
2. Zakup licencji Windows Server
3. Zakup licencji dostępowych CAL do Windows Server
4. Zakup terminala kodów kreskowych do mobilnej ewidencji magazynowej

Zasięg projektu.
W wyniku wdrożenia projektu potencjalnie wszyscy kontrahenci firmy Hybryd, dysponujący odpowiednią infrastrukturą, będą mogli współpracować w systemie B2B. Początkowo firma Hybryd będzie dążyć do nawiązania współpracy w tym systemie z klientami krajowymi, a w przyszłości również z klientami unijnymi.

Tytuł projektu.
„Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu typu business to business.“

Wartość dofinansowania.
Wdrożenie projektu zostanie wsparte dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach projektu POIG 8.2 w wysokości: 282 310,- PLN
Do góry