1. Główna
 2. Produkty

Oprawy awaryjneFiltry:
Atest higieniczny:
Tak
Typ oprawy:
Doswietlajaca
Dynamiczna
Kierunkowa

Systemy oświetlenia awaryjnego
Centrale, Moduły, Akcesoria
Mocowania opraw awaryjnych
Oświetlenie awaryjne – wszystkie oprawy awaryjne w jednym miejscu

Oświetlenie awaryjne stanowi jedną z kluczowych instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych obiektach mieszkalnych czy w biurowcach oraz lokalach usługowych czy wszędzie tam, gdzie zanik napięcia w sieci elektrycznej niskiego napięcia w budynku może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.

Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. Nr 56 poz. 461, a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597, oświetlenie awaryjne musi być stosowane w:

 • pomieszczeniach o powierzchni powyżej 1000 m2;
 • w garażach oświetlanych jedynie światłem sztucznym;
 • salach sportowych, konferencyjnych, lokalach rozrywkowych czy audytoriach przeznaczonych dla ponad 200 osób;
 • kinach, filharmoniach oraz innych salach widowiskowych;
 • na drogach ewakuacyjnych w szpitalach, wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego;
 • w obiektach użyteczności publicznej;
 • w budynkach tymczasowych przeznaczonych do celów widowiskowych lub innych służących gromadzeniu ludzi;
 • w pomieszczeniach technicznych i dyspozytorniach.

Stosowanie oświetlenia awaryjnego realizowane jest wyłącznie w trakcie zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Wobec tego zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego musi być dostarczane z niezależnego źródła zasilania.

Oświetlenie awaryjne kategoryzuje się na oświetlenie zapasowe i oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ma na celu zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie możliwość bezpiecznego wyjścia z obiektu w trakcie zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Z kolei celem oświetlenia zapasowego jest podtrzymanie standardowych czynności realizowanych w obiekcie w sytuacji zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.

Co więcej, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dzieli się na oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej oraz na oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Zarówno oprawy, jak i lampy oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymogi precyzowane w normach PN-EN 50 172 oraz PN-EN 1838.

Oprawy awaryjne rozmieszcza się w sposób, który zapewni właściwe doświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz stref otwartych za pomocą lamp oświetlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne muszą być umieszczone:

 • co najmniej 2 m nad podłogą,
 • przy każdym wyjściu ewakuacyjnym,
 • nad schodami w taki sposób, aby oświetlać każdy stopień,
 • w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych,
 • przy każdej zmianie kierunku i przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
 • przy każdej zmianie poziomu,
 • w pobliżu punktów pierwszej pomocy,
 • w pobliżu wyjścia końcowego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszego szerokiego asortymentu, w którego skład wchodzą oprawy i lampy oświetlenia awaryjnego pełniące funkcję doświetlającą, dynamiczną oraz kierunkową. Dysponujemy oprawami awaryjnymi w każdej klasie ochronności. Wszystkie nasze produkty spełniają aktualne normy PN-EN.

Oprawy awaryjne LED

Oświetlenie ewakuacyjne

Do góry