1. Główna
  2. Usługi
  3. Serwis

SerwisSpółka HYBRYD dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom obsługę i serwis na najwyższym poziomie - tak dla nowych produktów, jak i dla produktów starszej generacji. Działamy w sposób szybki, prosty i profesjonalny, wykorzystując doświadczenia oraz wiedzę ponad trzydziestoletniej firmy działającej na polskim rynku. Dbamy o to, aby oświetlenie ewakuacyjne w budynkach naszych klientów zachowywało sprawność przez maksymalnie długi czas. Wykorzystujemy do tego pełen potencjał naszej firmy.

To dlatego stworzyliśmy profesjonalny dział serwisu firmy HYBRYD Sp.zo.o. To grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dysponujących wysokim poziomem wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Elektrycy, elektronicy i informatycy - to doskonała kombinacja umożliwiająca szybkie, sprawne i fachowe działanie w dziedzinie instalacji i serwisowania systemów oświetlenia awaryjnego.
HYBRYD Sp.zo.o świadczy kompletny wachlarz usług związanych z uruchomieniem, remontem oraz modernizacją lamp i układów w systemach oświetlenia awaryjnego w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, centrach handlowych itp. Oferuje również serwis pogwarancyjny. Serwis charakteryzuje się szybką reakcją na zgłoszenie klienta. Wykonuje również przeglądy techniczne i pomiary systemów oświetlenia awaryjnego wymagane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kontakt z działem serwisu
Ogólne warunki gwarancji
Zgłoszenie reklamacji

Serwis i naprawa oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego to złożony i nierzadko skomplikowany system, od którego niezawodnej pracy zależy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku. To właśnie od systemu oświetlenia awaryjnego zależy możliwość przeprowadzenia bezpiecznej oraz bezproblemowej ewakuacji osób z budynku w razie zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Dlatego też niezbędne jest regularne i właściwe serwisowanie oświetlenia awaryjnego oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym.

Instalacja oświetlenia awaryjnego a litera prawa

Aktualne wymogi techniczne sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) oraz w normach N-EN 50 172 oraz PN-EN 1838 dokładnie precyzują sposób utrzymania instalacji oświetlenia awaryjnego w należytej kondycji przez właściciela bądź użytkownika budynku.

Serwis oświetlenia awaryjnego – zgodnie z literą prawa – musi być wykonywany zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w ciągu całego roku kalendarzowego. W ramach serwisu oświetlenia awaryjnego realizowane są przeglądy techniczne i weryfikowanie poprawności działania układów, systemów i elementów roboczych oświetlenia.

Nierzadko w ramach serwisu konieczna jest naprawa oświetlenia awaryjnego sprowadzająca się do wyregulowania lub wymiany elementów sterowniczych czy oświetleniowych. Należy pamiętać, że serwis oświetlenia awaryjnego może być wykonywany wyłącznie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, która została zaznajomiona z zasadą działania urządzeń oświetleniowych.

Każda naprawa oświetlenia awaryjnego, przegląd lub prace konserwacyjne wieńczone są sporządzeniem protokołu zawierającego informacje dotyczące wykonanych prac, uwag oraz zaleceń związanych z należytym utrzymaniem instalacji oświetlenia awaryjnego.

Co więcej, zgodnie z normą PN-EN 50172:2005 każdy użytkownik systemu oświetlenia awaryjnego musi założyć dziennik zdarzeń, w którym opisywane są wszelkie zdarzenia dotyczące awarii, przeglądów, działań serwisowych czy napraw oświetlenia awaryjnego wraz z obserwacjami wszelkich uszkodzeń czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji. Dziennik zdarzeń winien być przechowywany w miejscu dostępnym wyłącznie dla uprawnionych i upoważnionych osób.

Warto pamiętać, że jedynie regularnie przeprowadzany serwis oświetlenia awaryjnego zgodny z zaleceniami producenta stanowi podstawę do uzyskania i utrzymania gwarancji, którą opatrzone są urządzenia wchodzące w skład systemu oświetlenia.

Sprawny serwis oświetlenia awaryjnego w firmie HYBRYD

Przedsiębiorstwo HYBRYD to doświadczony polski producent oświetlenia awaryjnego dysponujący własnym zapleczem projektowym, produkcyjnym oraz serwisowym. Wraz z komplementarną ofertą opraw, modułów, systemów i lamp oświetleniowych, zapewniamy naszym klientom sprawny i kompleksowy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis oświetlenia awaryjnego.

Jeżeli Mają Państwo pytania lub chcą skorzystać z naszej usługi serwisu lub naprawy oświetlenia awaryjnego, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Do góry