Oprawy awaryjneFiltry:
Atest higieniczny:
Tak
Klasa ochronnosci:
I
II
III
Typ oprawy:
Doswietlajaca
Dynamiczna
Kierunkowa
Oprawa awaryjna ATOM FL
ATOM FL
Oprawa awaryjna CRYSTAL
CRYSTAL
Oprawa awaryjna KWADRA FL
KWADRA FL
Oprawa awaryjna KWADRA SU
KWADRA SU
Oprawa awaryjna ORBIT SU
ORBIT SU
Oprawa awaryjna OWA ALSU
OWA ALSU
Oprawa awaryjna OWA FL RND
OWA FL RND
Oprawa awaryjna OWA FL SQR
OWA FL SQR
Oprawa awaryjna OWA SU
OWA SU
Oprawa awaryjna PRIMOS CLA
PRIMOS CLA
Oprawa awaryjna PRIMOS CLA 0140
PRIMOS CLA 0140
Oprawa awaryjna PRIMOS II
PRIMOS II
Oprawa awaryjna ALU SGN
ALU SGN
Oprawa awaryjna CRYSTAL SGN
CRYSTAL SGN
Oprawa awaryjna PRIMOS SGN
PRIMOS SGN
Oprawa awaryjna PRIMOS SGN DWUSTRONNY
PRIMOS SGN DWUSTRONNY
Oprawa awaryjna PROFILIGHT SGN
PROFILIGHT SGN
Oprawa awaryjna SPARK SGN
SPARK SGN
Oprawa awaryjna UTILIGHT SGN
UTILIGHT SGN
Oprawa awaryjna SPARK DYN
SPARK DYN

Systemy oświetlenia awaryjnegoAUTOTEST
AUTOTEST
CENTRALTEST
CENTRALTEST
DYNAMICZNY
DYNAMICZNY
HVCBS
HVCBS
LVDBS
LVDBS
STANDARD
STANDARD

Centrale, Moduły, AkcesoriaAkumulatory, ogniwa
Akumulatory, ogniwa
Centrala H-302C
Centrala H-302C
Centrala H-312
Centrala H-312
Centrala PC-4
Centrala PC-4
Interfejs H-310
Interfejs H-310
Moduł H-237
Moduł H-237
Rozdzielacz H-311
Rozdzielacz H-311
Siatki ochronne
Siatki ochronne
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestawy montażowe uniwersalne
Zestawy montażowe uniwersalne
Znaki bezpieczeństwa
Znaki bezpieczeństwa

Mocowania opraw awaryjnychATOM C107
ATOM C107
ATOM C111
ATOM C111
ATOM C115
ATOM C115
ATOM W130
ATOM W130
CRYSTAL C118
CRYSTAL C118
CRYSTAL C119
CRYSTAL C119
CRYSTAL W138
CRYSTAL W138
CRYSTAL W160
CRYSTAL W160
CRYSTAL W161
CRYSTAL W161
KWADRA C117
KWADRA C117
KWADRA SU LED C102
KWADRA SU LED C102
KWADRA SU LED W131
KWADRA SU LED W131
ORBIT C108
ORBIT C108
ORBIT W132
ORBIT W132
OWA ALSU W135
OWA ALSU W135
OWA FL C125
OWA FL C125
OWA SU C116
OWA SU C116
OWA SU W170
OWA SU W170
OWA SU W171
OWA SU W171
PRIMOS C101
PRIMOS C101
PRIMOS C105
PRIMOS C105
PRIMOS C106
PRIMOS C106
PRIMOS C114
PRIMOS C114
PRIMOS C220
PRIMOS C220
PRIMOS W121
PRIMOS W121
PRIMOS W122
PRIMOS W122
PRIMOS W123
PRIMOS W123
PRIMOS W124
PRIMOS W124
PRIMOS W221
PRIMOS W221
PRIMOS W222
PRIMOS W222
PRIMOS W225
PRIMOS W225
SPARK W137
SPARK W137
UTILIGHT C143
UTILIGHT C143
UTILIGHT C144
UTILIGHT C144
UTILIGHT C245
UTILIGHT C245
UTILIGHT W141
UTILIGHT W141

Oświetlenie awaryjne – wszystkie oprawy awaryjne w jednym miejscu

Oświetlenie awaryjne stanowi jedną z kluczowych instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych obiektach mieszkalnych czy w biurowcach oraz lokalach usługowych czy wszędzie tam, gdzie zanik napięcia w sieci elektrycznej niskiego napięcia w budynku może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.

Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. Nr 56 poz. 461, a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597, oświetlenie awaryjne musi być stosowane w:

 • pomieszczeniach o powierzchni powyżej 1000 m2;
 • w garażach oświetlanych jedynie światłem sztucznym;
 • salach sportowych, konferencyjnych, lokalach rozrywkowych czy audytoriach przeznaczonych dla ponad 200 osób;
 • kinach, filharmoniach oraz innych salach widowiskowych;
 • na drogach ewakuacyjnych w szpitalach, wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego;
 • w obiektach użyteczności publicznej;
 • w budynkach tymczasowych przeznaczonych do celów widowiskowych lub innych służących gromadzeniu ludzi;
 • w pomieszczeniach technicznych i dyspozytorniach.

Stosowanie oświetlenia awaryjnego realizowane jest wyłącznie w trakcie zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Wobec tego zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego musi być dostarczane z niezależnego źródła zasilania.

Oświetlenie awaryjne kategoryzuje się na oświetlenie zapasowe i oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ma na celu zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie możliwość bezpiecznego wyjścia z obiektu w trakcie zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Z kolei celem oświetlenia zapasowego jest podtrzymanie standardowych czynności realizowanych w obiekcie w sytuacji zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.

Co więcej, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dzieli się na oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej oraz na oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Zarówno oprawy, jak i lampy oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymogi precyzowane w normach PN-EN 50 172 oraz PN-EN 1838.

Oprawy awaryjne rozmieszcza się w sposób, który zapewni właściwe doświetlenie ciągów komunikacyjnych oraz stref otwartych za pomocą lamp oświetlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne muszą być umieszczone:

 • co najmniej 2 m nad podłogą,
 • przy każdym wyjściu ewakuacyjnym,
 • nad schodami w taki sposób, aby oświetlać każdy stopień,
 • w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych,
 • przy każdej zmianie kierunku i przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
 • przy każdej zmianie poziomu,
 • w pobliżu punktów pierwszej pomocy,
 • w pobliżu wyjścia końcowego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszego szerokiego asortymentu, w którego skład wchodzą oprawy i lampy oświetlenia awaryjnego pełniące funkcję doświetlającą, dynamiczną oraz kierunkową. Dysponujemy oprawami awaryjnymi w każdej klasie ochronności. Wszystkie nasze produkty spełniają aktualne normy PN-EN.

Oprawy awaryjne LED

Oświetlenie ewakuacyjne