1. Główna
  2. Porady
  3. Publikacje
  4. Wskazówki dotyczące przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego

Wskazówki dotyczące przeglądów oświetlenia ewakuacyjnegoZgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oświetlenie ewakuacyjne powinno być kontrolowane minimum raz w roku.

NORMA PN-EN 50172 dokładnie mówi nam, kiedy i w jaki sposób oświetlenie powinno być kontrolowane

- Na obiekcie powinien być założony „Dziennik” – służący do zapisów raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego.
- Do dziennika powinien być dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami tego oświetlenia ( średnio 1 Lx , czas świecenia 1h)
- W dzienniku powinny być odnotowywane przeglądy – co miesięczne (w przypadku używania automatycznego urządzenia testującego) lub codzienne przy zastosowaniu innych systemów
- Coroczne dokonywane przez uprawnione jednostki.
- Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności. Deklaracje zgodności może wystawiać jedynie producent na bazie badań przeprowadzanych w swoich laboratoriach lub jednostkach do tego uprawnionych.

Kolejne czynności wykonywane podczas kontroli oświetlenia ewakuacyjnego:

I. sprawdzenie dziennika i pełnej dokumentacji
II. sprawdzenie aranżacji oświetlenia ewakuacyjnego na obiekcie
( PN-EN 50172 – Pkt 4.1 i Pkt 5,2 )

Pkt 4.1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Pkt 5.2

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciągle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciągle powinny działać w przypadku uszkodzenia końcowego obwodu oświetlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzić aranżacje w celu upewnienia się , że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego danej strefy.

III. sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego -umieszczenie oprawy co najmniej 2m nad podłogą, (Oświetlenie ewakuacyjne Pkt. 4,1)

- Przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego.
- W pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio.
- W pobliżu każdej zmiany poziomu.
- Obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa.
- Przy każdej zmianie kierunku.
- Przy każdym skrzyżowaniu korytarza.
- Na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego.
- W pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy (5 Lx).
- W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego (5 Lx)

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Do góry