Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
Elektronicznych Systemów Oświetlenia AwaryjnegoNazwa beneficjenta:Hybryd Sp. z o.o.
Okres realizacji:1 styczeń 2010 - 30 kwiecień 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego