1. Główna
  2. O firmie
  3. Świadectwa Dopuszczenia

Świadectwa DopuszczeniaFirma HYBRYD Sp. z o.o. posiada pozytywne wyniki badań opraw i modułów oświetlenia awaryjnego na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Do góry