1. Główna
  2. O firmie
  3. Polityka jakości

Polityka jakościNaszym priorytetem jest stały rozwój firmy pod względem rentowności sprzedaży własnych produktów oraz praca nad nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

W celu zapewnienia właściwych warunków rozwoju deklarujemy:
- przestrzeganie przepisów ustawowych
- dbałość o efektywność zarządzania
- optymalny dobór zasobów
- nadzór nad jakością wykonywanej pracy
- szkolenia dla projektantów oświetlenia oraz dla Straży Pożarnej
- posiadanie dopuszczeń do użytkowania wydanych przez CNBOP

Nasze główne cele to:
- Rzetelne rozpoznawanie potrzeb rynku
- Ciągłe doskonalenie wyrobów i Systemu Zarządzania Jakością
- Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii
- Zapewnienie deklarowanego poziomu jakości
- Terminowe realizowanie dostaw
- Optymalizacja kosztów wytwarzania
- Prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kadry projektantów
- Tworzenie pomocy instruktażowych prezentujących nowoczesne rozwiązania

Osiąganie ich mierzymy zadowoleniem klientów, wzrostem poziomu sprzedaży, i skalą obniżania kosztów.

Naszym zamierzeniem jest ciągły rozwój Spółki w oparciu o System Zarządzania Jakości zgodny z normą ISO 9001:2015, ciągle doskonalony i utrzymywany na każdym szczeblu organizacji. W swoich działaniach Spółka bierze pod uwagę zmieniające się warunki prawne i biznesowe oraz oczekiwania klientów i zainteresowanych stron.

W osiąganie celów zaangażowani są wszyscy pracownicy. Odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach biorących udział w konstruowaniu i wytwarzaniu wyrobów, oraz wykonywaniu usług.

TUVCertyfikat TUV
Do góry