LVDBS - Niskonapięciowy system zasilania centralnegoKarta produktu:Pobierz


LVDBS

Niskonapięciowy system zasilania centralnego LVDBS przeznaczony jest do zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. System składa się z jednostki LVDBS, która zawiera elektroniczne układy sterowania,
kontroli i zasilania wraz z akumulatorami oraz opraw podłączonych do niej. System zaprojektowany został zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 i PN-EN 62485-2.

Czas pracy awaryjnej to jedna, dwie lub trzy godziny (wykonanie specjalne). Stosuje się szczelne, bezobsługowe akumulatory o żywotności 10 lat.

Przystosowany jest do pracy:
• Przy napięciu wejściowym 230V AC
• Przy napięciu wyjściowym 24V DC.

Przy pracy normalnej napięcie wyjściowe otrzymywane jest bezpośrednio z zasilacza, zasilanego z sieci energetycznej, który dodatkowo ładuje akumulatory. Podczas zaniku napięcia sieciowego system przechodzi w tryb awaryjny, a napięcie wyjściowe 24V otrzymywane jest z baterii akumulatorów. Tego rodzaju system przeznaczony jest na mniejsze obiekty lub takie, gdzie wymiana baterii opraw autonomicznych generowałaby duże koszty (np. z powodu wysokości montażu opraw), a użycie systemu HVCBS byłoby nieopłacalne.

Cechy


• Proste w obsłudze menu
• Sygnalizacja stanu każdej z linii
• Niewielki rozmiar systemu
• Sieć SELV
• Możliwość konfiguracji każdej z linii w tryb opraw, trzymaczy drzwiowych (elektromagnesu) i sygnalizacji (klaksonu lub flesz)
• Możliwość tworzenia scenariuszy sygnalizacji pożaru dla poszczególnych linii
• Automatyczne wykonywanie testów zgodnie z normą PN-EN 50172
• 4 wejścia sterowane przez styki bezpotencjałowe
• Możliwość podłączenia linii sterujących pracą systemu
• Możliwość podłączenia układu informacyjno-sygnalizacyjnego
• 3 wyjścia (sygnalizacja wyłączenia systemu, sygnalizacja pracy bateryjnej, sygnalizacja awarii)
• Możliwość podglądu historii systemu oraz zgranie historii na zewnętrzną pamięć USB
• Możliwość generowania raportów oraz zapis ich na zewnętrzną pamięć USB
• Gniazdo Ethernet
• Współpraca z systemem BMS.

DANE TECHNICZNENapięcie zasilania230V AC
Moc przyłączeniowa500VA
Maksymalna moc linii1)75W
Ilość linii4
Napięcie wyjściowe24V DC
Poziom napięcia buforowego27,2V
Temperatura otoczenia15°C – 25°C
Czas pracy awaryjnej1h / 2h / 3h
Pojemność baterii20Ah / 40Ah / 65Ah
Ciężar15kg / 27kg / 60kg2)

1) mierzona na zaciskach jednostki LVDBS
2) szafka LVDBS + szafka z akumulatorami 65Ah

JEDNOSTKA LVDBS


Jednostki LVDBS wyposażane są w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem i panelem z membranowymi przyciskami. Sterownik odpowiedzialny jest za kontrolę pracy systemu oraz za komunikację z Centralną Jednostką Sterującą lub zestawem komputerowym poprzez TCP/IP złączem ETHERNET. Komunikacja pomiędzy szafami umożliwia przeglądanie wyników i stanu systemu za pośrednictwem jednostki głównej.

Jednostka LVDBS

1. Wyświetlacz
2. Przyciski służące do nawigowania po menu
3. Dioda sygnalizująca poprawne działanie systemu
4. Dioda sygnalizująca wykonywanie testu
5. Dioda sygnalizująca błąd
6. Dioda sygnalizująca rozładowanie akumulatora poniżej 19V
7. Diody sygnalizujące obecność napięcia na danej linii
8. Diody sygnalizujące pracę bateryjną (tryb pracy „na jasno”)
9. Diody sygnalizujące awarię na danej linii

KOMUNIKACJA


System może być złożony z 32 jednostek pracujących niezależnie, połączonych ze sobą poprzez łącze EIA/TIA-485. Linia komunikacyjna wykorzystuje 2 przewody (skrętka) prowadzone w ekranie, np. HTKSHekw 1x2x0,8. Komunikacja z oprawami, które są zasilane napięciem 24V DC, odbywa się za pomocą linii zasilającej. Do indywidualnej kontroli opraw wykorzystywane są moduły adresowe. LVDBS można także rozbudować moduł PW-01, który pozwala na zdalną kontrolę stanu systemu. Podstawowe parametry takie jak napięcie, prąd, tryb pracy, informacje o błędach, testach i stanie pracy wyświetlane są na przejrzystym, nowoczesnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

TOPOLOGIA SIECILVDBS topologia