Tehnički servis


HYBRYD kompanija ulaže napore da obezbedi klijentima podršku i servis na najvišem nivou. Radimo brzo, jednostavno i profesionalno. Koristimo preko dvadesetgodišnje znanje i iskustvo na poljskom tržištu. Servisno odeljenje sastoji se od visoko kvalifikovanih stručnjaka koji imaju visok nivo teorijskog i praktičnog znanja.
Električari, elektronski inženjeri i kompjuterski naučnici. Savršena kombinacija za brz, efikasan i profesionalan rad u oblasti instalacije i servisiranja sistema panik rasvete.
Hybryd d.o.o. nudi širok spektar usluga vezanih sa aktiviranjem, renoviranjem i modernizacijom lampa i modula u sistemima panik rasvete u javnim objektima, hotelima i šoping centrima itd.
Firma pruža pogarantni servis koji se karakteriše brzim odgovorom na pitanja. Servis takođe pruža uslugu tehničkog pregleda i merenja sistema panik rasvete koju zahteva Uredba ministra unutrašnjih poslova i javne uprave od 21. aprila 2006. godine o protivpožarnoj zaštiti zgrada, drugih građevinskih objekata i zemljišta (Dz.U. br. 80 od 21. aprila 2006. godine, članak 563).