Tehnički saveti


Kompanija nudi širok spektar profesionalnih tehničkih konsalting usluga koja u zavisnosti od objekta sadrži:
- izbor tipa sistema panik rasvete
- izbor tipa osvetljenja
- izbor rasporeda intenziteta svetla u skladu sa propisima
- profesionalna obuka iz oblasti montiranja panik rasvete na različitim objektima