Proizvodni potencijal


Firma ima konstukcijsko-proizvodnu bazu sa automatskom elektronskom tekućom traktom (SMD linija) i elektro-mašinskom fabrikom. Industrijska oprema i uređaji imaju najviši kvalitet. Firma pruža efikasni garantni pogarantni servis.

Kompanija ima četiri proizvodna odeljenja sa visoko kvalifikovanim radnicima:

- Odeljenje za montažu lampa
- Odeljenje za montažu SMD
- Odeljenje za montažu tehnologije klasičnog sklapanja elektronskih ploča (THT)
- Mašinsko odeljenje

Firma ima:

- modernu proizvodnu bazu sa površinom od 2000 m2
- specijalizovani u oblasti elektronske montaže mašinski park
- veliki skladišnji prostor