Nagrade


Zbog tehničkih rešenja HYBRYD kompanija je dobila mnogo nagrada:

- 1. nagrada za „Sistem osvetljenja u hitnim slučajevima sa mogućnošću vizuelizacije i daljinskog praćenja” na 14. Međunarodnom sajmu opreme za rasvetu u Varšavi

- MEDIUM nagrada za module panik rasvete i sisteme za evakuaciju sa autotestom na Međunarodnom sajmu u Poznanju, Instalacije 2001.

- Odlika za module panik rasvete i sisteme za evakuaciju sa autotestom na Međunarodnom sajmu u Katovicama 2001.

- Zlatna medalja u kategoriji civilne zaštite na Međunarodnom sajmu sredstava zaštite na radu, vatrogasnog udruženja i hitne pomoći SAWO 2002. za module panik rasvete i sisteme za evakuaciju sa autotestom.

- Glavna nagrada od bivšeg predsednika Poljske Leha Valense za Dinamičan sistem H-300 DYN na Međunarodnom sajmu električne opreme i sigurnosnih sistema.