Politica de calitate


Scopul principal al intreprinderii este continua dezvoltarea si consolidarea pozitiei sale pe piata.
În scopul asigurarii condițiilor prielnice dezvoltarii vom asigura:
- Controlul eficienției managementului
- Selectia optimă a resurselor
- Monitorizarea eficacității muncii
Consolidarea poziției pe piață dorim s-o obtinem prin imbunatatirea calitatii produselor, implementarea solutiilor noi, mai competitive.