Pobierz katalog produktów Pobierz cennik produktów Konfigurator schematów Certyfikaty CNBOP

Legenda

Wykonania

AT - AUTOTEST, automatyczne wykonywanie testów
TS - TESTSYSTEM, automatyczne wykonywanie testów oraz zdalne sterowanie pracą układu
ST - STANDARD, testy zadawane są ręcznie
CT - CENTRALTEST, praca w systemie centralnego monitorowania
CB - CENTRALNA BATERIA

Testy

Test A - comiesięczny test sprawności
Test B - coroczny test sprawności i znamionowego czasu pracy awaryjnej

Tryby pracy

Praca podstawowa - praca przy zasilaniu z sieci
Praca awaryjna - praca przy zasilaniu z baterii
Przełączanie trybu pracy: podstawowa/awaryjna następuje automatycznie
J - Jasna, lampa świeci zarówno w podstawowej, jaki i w pracy awaryjnej
C - Ciemna, lampa świeci tylko w pracy awaryjnej
MS - Mieszana, dwie lampy świecą w pracy podstawowej, a jedna z w pracy awaryjnej
N - Nocna, tylko dla centraltest. Lampa świeci jak w trybie jasnym. Czas pracy podstawowej zadawany jest z centrali
S - Specjalna

Inne funkcje

Blokada - funkcja umożliwia blokadę pracy awaryjnej na czas trwania rozwarcia zacisków BLOKADA
Uśpienie - funkcja umożliwia blokadę pracy awaryjnej na czas trwania zaniku napięcia sieci. Ponowne włączenie napięcia sieci kasuje blokadę.

Mocowania

W - do ściany
C - do sufitu

Inne skróty

DW - dwustronna

System H-300 PCH-300 PC

System H-300 PC jest nowoczesnym i kompleksowym rozwiązaniem systemu oświetlenia awaryjnego. Pozwala on na pełną kontrolę oświetlenia awaryjnego lokalnie jak i zdalnie za pośrednictwem Internetu.

Charakterystyka systemu


Rolę centralnej jednostki systemu (tzw. centralki)w systemie H-300 PC pełni komputer klasy PC z zainstalowaną aplikacją Centrala PC3, podłączony za pośrednictwem układu interfejsu H-302 IN do sieci lamp (w wykonaniu Centraltest). Wszystkie elementy (lampy) systemu są w pełni adresowalne.

Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300


1. wymagany kabel komunikacyjny 2-żyłowy
2. zalecany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
3. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)

System operuje na dwóch strukturach


Struktura fizyczna – grupowanie lamp odbywa się według fizycznej topologii połączeń
Struktura logiczna – lampy są dowolnie grupowane przez użytkownika, można grupować lampy według pięter sekcji obiektu czy w każdy inny dowolny sposób, który ułatwia poruszanie się po systemie

Wszystkie operacje na lampach można uruchamiać zarówno dla pojedynczej lampy jak i dla fizycznej grupy lamp (rozdzielacz/cała linia) oraz grupy logicznej. Wszystkie wyniki operacji jak i cała aktywność w systemie (logowanie do systemu/edycja grup itp.) są rejestrowane w dzienniku. Taki dziennik zapewnia nam dostęp do historii całego systemu.

Obsługa systemu


Interfejs aplikacji Centrala PC3 jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej i jest na tyle przejrzysty i intuicyjny, że nauka obsługi zajmuje chwilę. System możemy obsługiwać na lokalnym komputerze PC (na którym to oprogramowanie jest zainstalowane), a po podłączeniu tego komputera do sieci internetowej można z dowolnego miejsca połączyć się z tym komputerem i po przez interfejs WWW w pełni obsługiwać system oświetlenia awaryjnego na obiekcie.Dzięki temu serwis fabryczny spółki HYBRYD ma możliwość zdalnego nadzoru obiektów z miejsca siedziby spółki. W programie można tworzyć użytkowników o pełnych lub ograniczonych prawach (tylko podglądu).

Podstawowe funkcje


- Test A
- Test B
- Czasowa blokada lamp
- Zapal/zgaś lampę
- Zresetuj Lampę

Planowanie zadań


Nasz system H-300 PC daje możliwość pełnego programowania zadań takich jak
Test A, Test B i innych. Możemy zaplanować Test A zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa tak, aby wszystkie lampy w systemie zostały przetestowane raz na miesiąc. Oczywiście możemy takie zadania planować dla wszystkich lamp na raz jak i dla pojedynczej lampy czy grupy tak aby etapowo testować cały system. Zadanie można ustawić z dokładnością minuty oraz zdefiniować interwał i ilość cykli. Planować możemy nawet generowanie raportu!

Raportowanie


System monitoringu lamp oparty o komputer PC daje nam wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość generowania raportu o stanie lamp. Taki raport możemy wygenerować dla całego systemu jak i dla pojedynczej grupy lamp. Raport zawiera listę lamp z której dowiemy się kiedy wykonano testy tej lampy oraz jaki był wynik tego testu . Z takiej listy można dowiedzieć się, że utracono komunikacje z daną lampą (np. w wyniku remontu) i nie znamy jej stanu. Jak wspomniano wcześniej generowanie raportów możemy w prosty sposób zaprogramować tak aby na przykład co miesiąc raport został wygenerowany i zapisany na dysku, a w przypadku centralki połączonej do Internetu taki raport zostanie wysłany na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za stan oświetlenia awaryjnego.

Oszczędność


Połączenie zaplanowanych testów oraz zaplanowanych raportów wraz z połączeniem internetowym automatyzuje cały system i praktycznie eliminuje potrzebę doglądania stanu lamp bo przecież raport będzie w skrzynce e-mail co miesiąc.

Dziennik zdarzeń


W dzienniku zdarzeń możemy znaleźć wszystkie informacje o logowaniu do systemu, przeprowadzanych testach lamp, edycji grup czy historii wykonanych zadań/raportów automatycznych. Taki dziennik zapewnia nam bezpieczeństwo, pełną historie systemu
oraz szybkie diagnozowanie nieprawidłowości.

Wizualizacja


Jedną z interesujących funkcji systemu H-300 PC i oprogramowania Centrala PC3 jest możliwość zamieszczenia schematów obiektu. Nie są to zwykłe statyczne schematy ale to aktywna wizualizacja lamp to znaczy na takim schemacie danego piętra na obiekcie są rozrysowane lampy wraz z ich adresami, kolory lamp oznaczają czy lampa jest sprawna czy uszkodzona lub czy jest komunikacja z lampą. Wybierając lampę na schemacie możemy wykonać na niej operacje np. Testu A. Z poziomu listy lamp w grupie możemy klikając na funkcje ‘lokalizacja’ znaleźć lampę w budynku, system wyświetli schemat danego obszaru na którym znajduje się lampa oraz nada jej odpowiedni kolor.

Bezpieczeństwo + Niezawodność + Szybkość = .NET


Mając na uwadze wymienione wyżej cechy postanowiliśmy użyć do stworzenia naszego systemu technologii która spełni te wymagania.

Nasz wybór padł na platformę .NET a dokładnie:
- ASP.NET
- C#
- AJAX
- MSSQL

Połączenie tych profesjonalnych i pewnych technologii zapewnia szybką i stabilną prace systemu, bezpieczeństwo danych i dostępu do nich, prostotę użytkowania.

Podsumowując:


Prosta obsługa – przejrzysty interfejs WWW
Dostępność – z każdego miejsca w Internecie
Automatyzacja – zaplanowane testy i raporty
Wizualizacja – łatwe lokalizowanie lamp na obiekcie
Bezpieczeństwo – szybkie i łatwe wykrywanie usterek
Niezawodność – technologia .NET