System H-300 PCH-300 PC

System H-300 PC jest nowoczesnym i kompleksowym rozwiązaniem systemu oświetlenia awaryjnego. Pozwala on na pełną kontrolę oświetlenia awaryjnego lokalnie jak i zdalnie za pośrednictwem Internetu.

Charakterystyka systemu


Rolę centralnej jednostki systemu tzw. centralki w systemie H-300 PC pełni komputer klasy PC z zainstalowaną aplikacją Centrala PC3. Do sieci lamp podłączany jest za pośrednictwem układu interfejsu H-303 INT. Wszystkie lampy w systemie posiadają swój unikalny adres zbudowany zgodnie z rysunkiem powyżej. Centrala PC3 może obsługiwać jednocześnie wiele interfejsów niezależnie od ich sposobu podłączenia. Można stosować równocześnie interfejsy z których jeden podłączony przez port RS-232 a drugi przez Ethernet lub oba mogą być podłączone przez Ethernet. Interfejs H-303 INT z modułem Ethernet uniezależnia lokalizacje komputera i interfejsu tym samym daje to możliwość nadzoru za pośrednictwem internetu wielu obiektów geograficznie oddalonych od siebie. Jeden komputer (w tym wypadku serwer) może obsługiwać wiele budynków np. oddziałów rozmieszczonych w dowolnych miejscach w Polsce, jedyny wymógł to dostęp do stałego łącza internetowego.

Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300


1. zalecany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
2. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)

System operuje na dwóch strukturach


Struktura fizyczna – grupowanie lamp odbywa się automatycznie według fizycznej topologii połączeń.
Struktura logiczna – lampy są dowolnie grupowane przez użytkownika, można grupować lampy według pięter sekcji obiektu czy w każdy inny dowolny sposób, który ułatwia poruszanie się po systemie.

Wszystkie operacje na lampach można uruchamiać zarówno dla pojedynczej lampy jak i dla fizycznej grupy lamp (rozdzielacz/cała linia) oraz grupy logicznej. Wszystkie wyniki operacji jak i cała aktywność w systemie (logowanie do systemu/edycja grup itp.) są rejestrowane w dzienniku zdarzeń.

Obsługa systemu


Interfejs aplikacji Centrala PC3 jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej i jest na tyle przejrzysty i intuicyjny, że nauka obsługi zajmuje chwilę. System możemy obsługiwać na lokalnym komputerze PC (na którym to oprogramowanie jest zainstalowane), a po podłączeniu tego komputera do sieci internetowej można z dowolnego miejsca połączyć się z tym komputerem i po przez interfejs WWW w pełni obsługiwać system oświetlenia awaryjnego na obiekcie.Dzięki temu serwis fabryczny spółki HYBRYD ma możliwość zdalnego nadzoru obiektów z miejsca siedziby spółki. W programie można tworzyć użytkowników o pełnych lub ograniczonych prawach (tylko podglądu).

Podstawowe funkcje


- Test A
- Test B
- Czasowa blokada lamp
- Zapal/zgaś lampę
- Zresetuj Lampę

Planowanie zadań


System H-300 PC daje możliwość pełnego harmonogramowania zadań takich jak Test A, Test B i innych. Możemy zaplanować Test A zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa tak, aby wszystkie lampy w systemie zostały przetestowane raz na miesiąc. Możemy takie zadania planować dla wszystkich lamp na raz jak i dla pojedynczej lampy lub grupy tak aby etapowo testować cały system. Zadanie można ustawić z dokładnością minuty oraz zdefiniować interwał i ilość cykli.

Raportowanie


System monitoringu lamp oparty o komputer PC daje nam wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość generowania raportu o stanie lamp. Taki raport możemy wygenerować dla całego systemu jak i dla pojedynczej grupy lamp. Raport zawiera listę lamp z której dowiemy się kiedy wykonano testy tej lampy oraz jaki był wynik tego testu . Z takiej listy można dowiedzieć się, że utracono komunikacje z daną lampą (np. w wyniku remontu) i nie znamy jej stanu. Jak wspomniano wcześniej generowanie raportów możemy w prosty sposób zaprogramować tak aby na przykład co miesiąc raport został wygenerowany i zapisany na dysku, a w przypadku centralki połączonej do Internetu taki raport zostanie wysłany na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za stan oświetlenia awaryjnego.

Oszczędność


Połączenie zaplanowanych testów oraz zaplanowanych raportów wraz z połączeniem internetowym automatyzuje cały system i praktycznie eliminuje potrzebę doglądania stanu lamp bo przecież raport będzie w skrzynce e-mail co miesiąc.

Dziennik zdarzeń


W dzienniku zdarzeń możemy znaleźć wszystkie informacje o logowaniu do systemu, przeprowadzanych testach lamp, edycji grup czy historii wykonanych zadań/raportów automatycznych. Taki dziennik zapewnia nam bezpieczeństwo, pełną historie systemu
oraz szybkie diagnozowanie nieprawidłowości.

Wizualizacja


Jedną z interesujących funkcji systemu H-300 PC i oprogramowania Centrala PC3 jest możliwość prezentacji schematu obiektu. Nie są to zwykłe statyczne obrazy ale aktywna wizualizacja rozmieszczenia lamp na planie budynku. Aktywna wizualizacja oznacza, że naniesione na planie lampy wraz z ich adresami są dynamicznie kolorowane a kolory informują czy lampa jest sprawna, uszkodzona lub czy poprawnie zdefiniowana w systemie. Z takiej wizualizacji dowiemy się, które lampy są niesprawne i gdzie są zamontowane co pozwala szybko i sprawnie wykonać naprawę. Wybierając lampę po przez kliknięcie na jej numer na schemacie możemy wykonać na niej operacje np. Testu A/B. We wszystkim tabelach w systemie zawierających listę lamp możemy klikając na funkcje ‘lokalizacja’ i znaleźć lampę na planie obiektu, system wyświetli schemat danego obszaru na którym znajduje się lampa oraz nada jej odpowiedni kolor.

Bezpieczeństwo + Niezawodność + Szybkość = .NET


Mając na uwadze wymienione wyżej cechy postanowiliśmy użyć do stworzenia naszego systemu technologii która spełni te wymagania.

Nasz wybór padł na platformę .NET a dokładnie:
- ASP.NET
- C#
- AJAX
- MSSQL

Połączenie tych profesjonalnych i pewnych technologii zapewnia szybką i stabilną prace systemu, bezpieczeństwo danych i dostępu do nich, prostotę użytkowania.

Podsumowując:


Prosta obsługa – przejrzysty interfejs WWW
Dostępność – z każdego miejsca w Internecie
Automatyzacja – zaplanowane testy i raporty
Wizualizacja – łatwe lokalizowanie lamp na obiekcie
Bezpieczeństwo – szybkie i łatwe wykrywanie usterek
Niezawodność – technologia .NET