Zintegrowany System Oświetlenia Awaryjnego H-300 LED


H-300 LED
Jest to kontynuacja systemu H-300/UAT z wykorzystaniem lamp, w których źródłem światła są diody LED. Diody LED posiadają trwałość do 100 000 godzin, co gwarantuje co najmniej 10 lat ciągłego świecenia opraw oświetlenia awaryjnego. Dzięki temu uzyskano wyższą niezawodność systemu oświetlenia awaryjnego. Dodatkową zaletą systemu H-300 LED stanowi fakt, że jest on systemem rozproszonym, tzn. ,że oprawy ewakuacyjne i urządzenia wchodzące w skład systemu posiadają własne źródła napięcia-akumulatory. W systemie H-300 LED centralka H-302 UAT służy wyłącznie do testowania i monitoringu stanu technicznego opraw awaryjnych, natomiast załączenie w tryb pracy awaryjnej następuje indywidualnie w każdej oprawie. Zaletą systemu H-300 LED jest jego niska cena i znikome koszty eksploatacji. W porównaniu do systemów z centralną baterią (CB) system H-300 LED jest średnio 3-krotnie tańszy, bez uwzględnienia ogromnych kosztów okablowania ognioodpornego.

W skład systemu H-300 LED wchodzą następujące urządzenia:


- Centralka H-302 UAT
- Rozdzielacze H-300R
- Oprawy ewakuacyjne z diodami LED
- Zasilacz H-290 LED CT
- Okablowanie komunikacyjno sterujące
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego są wyposażone w układy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu: centralką H-302/ UAT. W komunikacji pomiędzy oprawami, a centralką H-302/ UAT pośredniczą dodatkowe elementy, rozdzielacze H-300/RAT. Układy te rozdzielają i wzmacniają sygnały transmisyjne. Kompletny system składa się z jednostki centralnej, rozdzielaczy i opraw oświetlenia awaryjnego. Komunikacja miedzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami odbywa się po dwuprzewodowej magistrali. Zasilacz H-290 LED CT jest źródłem napięcia dla tzw. oczek LED CT.

Parametry systemu H-300 LED


Maksymalna ilość lamp w systemie7800
Ilość linii z centralki H-302/UAT1(opcja do 4)
Ilość rozdzielaczymax. 31
Ilość lamp na linii rozdzielaczamax.64


Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300


1. wymagany kabel komunikacyjny 2-żyłowy
2. zalecany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
3. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)

System oświetlenia awaryjnego awaryjnego-300 LED gwarantuje duża niezawodność, niską cenę, prostą instalację, niewielkie koszty eksploatacji.