Dynamiczny system oświetlenia awaryjnego H-300 DYNJest to kontynuacja systemu H-300 z wykorzystaniem lamp dynamicznych.
Dynamiczny System Oświetlenia Awaryjnego powstał ze względu na konieczność
stosowania różnych scenariuszy ewakuacji w dużych obiektach wielofunkcyjnych
w zależności od lokalizacji pożaru. Oprawy ewakuacyjne wskazują kierunek ucieczki, mają możliwość wyświetlania różnych znaków, przewidzianych w różnych scenariuszach ewakuacji. System ma możliwość odbierania informacji z systemu sygnalizacji pożaru.

W skład systemu H-300 DYN wchodzą następujące urządzenia:


- Centralka H-302 C
- Rozdzielacze H-302 R
- Oprawy dynamiczne ALU DYN
- Oprawy przeciwpożarowe (p.poż)
- Okablowanie komunikacyjno sterujące

Okablowanie komunikacyjno-sterujące ze względu na swoje szczególne przeznaczenie musi zapewnić trwałe połączenie jednostki centralnej H-302 C z oprawami dynamicznymi i oprawami p.poż podczas pożaru. Dlatego musi być wykonane kablem ogniotrwałym typu HTRSH ekw.90 1x2x0,8.
Oprawy awaryjne, zarówno dynamiczne jak i p.poż., można łączyć w dowolną strukturę, np. gwiazdy, drzewa lub mieszaną.
Podłączenie jednostki centralnej (centralki) H-302 C do centralki sygnalizacji pożaru realizowane jest łączem szeregowym RS 485 z wykorzystaniem protokołu komunikacji dostarczonego przez producenta systemu sygnalizacji pożaru lub pośrednio poprzez uniwersalne moduły izolowanych wejść/wyjść ADAM4055(8 wejść i 8 wyjść).
Wejścia modułów ADAM 4055 można ustawić na sygnalizację napięć 10V..50V lub na wykrywanie zwarć (np. wyjść przekaźnikowych bez potencjałowych).
Izolowana linia RS 485 może mieć do 1200 m długości, a ilość dołączonych modułów ADAM 4055 nie może przekroczyć 32 (rozproszony system kilku centrali sygnalizacji pożaru). Moduły ADAM 4055 są przystosowane do montażu w szafach na listwie 35 mm.
Centralka H-302 DYN posiada pamięć ustawień (przydział stref pożaru) dla poszczególnych opraw dynamicznych i opraw p.poż. , co powoduje, że na odpowiednie sygnały odczytane z modułów ADAM 4055 wykonuje sekwencje oprawami dynamicznymi i oprawami p.poż właściwą dla zaprogramowanych ustawień.
Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w czasie pożaru przyjęto zasadę w systemie H-300 DYN, że oprawy p.poż załączają się dopiero po wykryciu pożaru, a nie po zaniku oświetlenia podstawowego. Informacja o pożarze przekazywana jest z systemu sygnalizacji pożaru do centralki H-302 C, a ta steruje oprawami dynamicznymi i oprawami p.poż.

Parametry systemu H-300 DYN:


Maksymalna ilość lamp w systemie7800
Ilość linii z centralki H-302 C1(opcja do 4)
Ilość rozdzielaczymax. 31
Ilość lamp na linii rozdzielaczamax.64


Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300


1. wymagany kabel komunikacyjny 2-żyłowy
2. zalecany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
3. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)