System H-300System H-300 służy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia awaryjnego. System umożliwia konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego, określonego miejsca. Ogólna koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działają w pełni autonomicznie oraz systemu testującego te oprawy i zbierającego wyniki testów. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego są wyposażone w układy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu: centralką H-302 C. W komunikacji pomiędzy oprawami, a centralką H-302 C pośredniczą dodatkowe elementy, rozdzielacze H-302 R. Układy te rozdzielają i wzmacniają sygnały transmisyjne. Kompletny system składa się z jednostki centralnej, rozdzielaczy i opraw oświetlenia awaryjnego. Komunikacja miedzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami odbywa się po dwuprzewodowej magistrali.Typ kabla transmisyjnego,dwuprzewodowego: YTKSYekw 1x2x0,8.
Do jednostki centralnej mogą być podłączone maksymalnie 4 linie, a na jednej linii można zainstalować 31 rozdzielaczy. Jeden rozdzielacz monitoruje maksymalnie 64 oprawy ewakuacyjne. Wynika stąd, że system System H-300 może monitorować maksymalnie 7936 opraw oświetlenia awaryjnego. Maksymalne odległości pomiędzy jednostka centralną, a rozdzielaczem oraz rozdzielaczem i najdalszą oprawą wynoszą po 1000 metrów.

Podłączenia kabla komunikacyjnego do opraw i modułów w systemie H-300
1. wymagany kabel komunikacyjny 2-żyłowy
2. wymagany kabel ekranowany, np.YTKSY ekw. 1x2x1,0
3. dowolna biegunowość przy podłączeniu kabla do gniazda komunikacyjnego (wyprowadzenia A i B)