Porównanie systemówSystem centralnego monitorowania służy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia awaryjnego. Oprawy ewakuacyjne w wykonaniu Centraltest podłączone są do lampowej sieci komunikacyjnej o różnych topologiach. Centralnym elementem tego systemu może być Centralka H-302 C lub komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem i interfejsem komunikacyjnym H-302 IN. Role elementów pośredniczących pełnią zawsze rozdzielacze H-302 R a medium transmisyjne to dwużyłowy kabel sygnałowy.

System H-300H-300 LEDH-300 DYNH-300 PC
Dostępne urządzenia sterujące:
Centralka H-302/UATTAKTAKTAKNIE
CentralaPC 31TAK(Dodatkowo)2TAK(Dodatkowo)2NIETAK
Obsługiwane typ lampy:
ŚwietlówkoweTAKTAKTAKTAK
Lampy LEDNIETAKTAKTAK
DynamiczneNIENIETAKNIE
Parametry ogólne:
Max Ilość lamp7936
Max ilość rozdzielaczy31
Ilość linii4
Max odległość centrali od rozdzielacza1000m
Max odległość lampy od rozdzielacza1000m
Inne dostępne funkcje:
Wizualizacja3NIENIENIETAK
Zdalne zarządzanieNIE4NIE4NIETAK
Zapisywanie raportu o stanie sytemuTAK5TAK5TAK5TAK
Powiadomienia na emailNIE4NIE4NIETAK
Historia testówTAK5TAK5TAK5TAK
Planowanie testów TAKTAKTAKTAK
Raporty automatyczneNIENIENIETAK
Definiowanie uprawnień użytkownikomNIE4NIE4NIETAK
Ad 1 Pod nazwą Centrala PC 3 rozumiemy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Centrala PC 3 oraz interfejsem H-302 IN
Ad 2 W konfiguracji H-302 C + „Centrala PC 3” H-302 C pełni role interfejsu H-302 IN *UWAGA Centrala PC 3 oraz Centralka H-302 C nie pracują równolegle!
Ad 3 Schemat obiektu z naniesionymi lampami oświetlenia awaryjnego wraz z ich adresami
Ad 4 Brak możliwości w przypadku konfiguracji bez Centrali PC 3
Ad 5 Zapis na zewnętrzną pamięć USB