Autonomicznie zasilane

Centralnie zasilane
 
 
 

LVDBS - Niskonapięciowy system zasilania buforowego

Niskonapięciowy system zasilania buforowego LVDBS został zaprojektowany zgodnie z normami PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN - EN 50172, PN-EN 50272. Czas pracy awaryjnej to odpowiednio 1h lub 2h. System składa się z jednostki LVDS która zawiera układy elektroniczne sterowania i zasilania wraz z akumulatorami oraz opraw podłączonych do niej. Stosuje się szczelne bezobsługowe akumulatory o żywotności 10 lat. Akumulatory te charakteryzują się niewielkim samorozładowaniem oraz niewielkim gazowaniem.

System LVDBS przeznaczony jest do zasilania oświetlenia awaryjnego. Przystosowany jest do pracy:
- Przy napięciu wejściowym 230VAC
- Przy napięciu wyjściowym 24VDC

Tego rodzaju system jest przeznaczony na małe obiekty, lub takie, gdzie wymiana baterii opraw autonomicznych generowałaby duże koszty (np. z powodu wysokości montażowych opraw), a użycie systemu HVCBS było by nieopłacalne.

Komunikacja
System może być złożony z 32 jednostek połączonych ze sobą poprzez łącze EIA/TIA-485, ale pracujących niezależnie. Linia komunikacyjna wykorzystuje 2 przewody (skrętka) prowadzone w ekranie, np. YTKSY ekw 1x2x0,8. Komunikacja z oprawami, które są zasilane napięciem 24VDC, odbywa się za pomocą linii zasilającej. Do indywidualnej kontroli opraw wykorzystywane są moduły adresowe.

Jednostka LVDBS
LVDBS (LPS) wyposażane są w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem i panelem membranowych przycisków. Sterownik odpowiedzialny jest za kontrole pracy systemu oraz za komunikacje z Centralą H-312 lub zestawym komputerowym poprzez TCP/IP złączem ETHERNET. Komunikacja pomiędzy szafami umożliwia przeglądanie wyników i stanu systemu za pośrednictwem jednostki głównej.

Parametry systemu LVDBS
- Proste w obsłudze menu
- Sygnalizacja stanu każdej z linii
- Niewielki rozmiar systemu
- Sieć SELV
- Możliwość konfiguracji każdej z linii w tryb opraw, trzymaczy drzwiowych (elektromagnesu), sygnalizacji (klaksonu lub flesz)
- Możliwość tworzenia scenariuszy sygnalizacji pożaru dla poszczególnych linii
- Automatyczne wykonywanie testów zgodnie z normą PN-EN 50172
- Możliwość podłączenia obwodów serujących pracą systemu -4 wejścia sterowane przez styki bezpotencjałowe
- Możliwość podłączenia układu informacyjno-sygnalizacyjny - 3 wyjścia (sygnalizacja wyłączenia systemu, sygnalizacja pracy bateryjnej, sygnalizacja awarii)
- Możliwość podglądu historii systemu oraz zgranie historii na zewnętrzną pamięć USB
- Możliwość generowania raportów oraz zapis ich na zewnętrzną pamięć USB
- Gniazdo Ethernet
- Współpraca z systemem BMS

Oprawy
System LVDBS zasila oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego napięciem 24V DC. W przypadku braku zasilania system automatycznie przełącza się na pracę bateryjną. Oprawy nie posiadają własnych akumulatorów. Przekrój przewodu zależny od odległości między systemem a oprawą i dobierany jest na etapie projektu.