Autonomicznie zasilane

Centralnie zasilane
 
 
 

HVCBS - Wysokonapięciowy system centralnej baterii

HVCBS jest modułowym wysokonapięciowym systemem centralnej baterii i posiada konstrukcję szafową w standardzie 19". System został zaprojektowany w zgodzie z normami EN 50171, EN 50172, EN 50272 i EN 1838. Zasila on oprawy oświetlenia awaryjnego z 230VAC lub z nominalnym napięciem baterii 216VDC w momencie utraty zasilania sieciowego.

HVCBS jest przeznaczony do zasilania obwodów pracujących w sieci IT przy pracy bateryjnej z maksymalną mocą do 27KW. System może składać się ze stacji głównej i podstacji bądź tylko ze stacji głównej. Zarówno do stacji jak i podstacji można dołączyć oprawy oświetleniowe rozmieszczone w tzw. obwodach końcowych. Obwody te mogą mieć maksymalną moc 700W.

System HVCBS może być zasilany zarówno z sieci jednofazowej jak i trzyfazowej. Zależy to od szczegółowych wymagań zamawiającego. Maksymalna moc systemu jedno-szafowego (bez podstacji), zasilanego trzyfazowo, wynosi 27kVA. W takim systemie mogą być maksymalnie 64 obwody końcowe.

Schemat
Komunikacja


Komunikacja pomiędzy stacją główną i podstacjami odbywa się za pomocą magistrali EIA-485. W systemie HVCBS kontrolę sprawności obwodów oświetleniowych można realizować przez kontrolę linii lub przez kontrolę opraw.
Komunikacja z oprawami odbywa się po linii zasilania, system nie wymaga osobnej linii komunikacyjnej.
Komunikacja stacji głównej z centralą odbywa się przez złącze Ethernet komputera H-505.

Budowa szafy SZC


System posiada konstrukcję szafową w standardzie 19”, w której znajdują się w postaci wymiennych modułów następujące bloki:
• Komputer H-505 - komputer sterujący pracą szafy, zapewniający interfejs dla centrali
• Moduł UKN - moduł kontroli napięć, ładowania, baterii i kontroli izolacji
• Moduł USO – moduł sterujący pracą obwodów końcowych;
• Moduł USI – moduł wejść bezpotencjałowych sterujących oświetleniem
• Moduł EPS 250/700– prostownik modułowy do ładowania akumulatorów

Akumulatory znajdują się w tej samej szafie, co układy elektroniczne lub na osobnym stojaku. W systemach HVCBS stosuje się szczelne bezobsługowe baterie akumulatorów o żywotności do 10 lat. Baterie te charakteryzują się niewielkim samo rozładowaniem oraz niewielkim gazowaniem. W systemie SZC stosuje się 18szt. połączonych szeregowo akumulatorów 12V.

Parametry podstawowe:


Napięcie zasilania3x230VAC
Moc przyłączeniowaMax. 27kVA
Moc odbiorów (całego systemu)Max. 27kVA
Ilość linii (jednej rozdzielni)Max. 64
Ilość podrozdzielniMax. 32
Sieć izolowana IT przy pracy z bateriiTak
Napięcie wyjściowe230VAC lub 220VDC
Linie wyjściowe: Kontrola linii700W (oprawy o tej samej mocy na linii)
Linie wyjściowe: Kontrola oprawMax. 20 opraw z modułami adresowymi na linii lecz nie więcej niż 700W
Zakres napięcia bateryjnego176V-264V


Komputer H-505


Komputer H-505 służy do zbierania i gromadzenia informacji o awariach systemu. Z informacji tych można wygenerować raport w celu późniejszego wydrukowania. Komputer posiada wyświetlacz dotykowy, na którym są przedstawione komunikaty systemu. Stany awaryjne są dodatkowo sygnalizowane bezpotencjałowym stykiem przekaźnika. Można do niego podłączyć sygnalizację do BMS. Komputer poprzez port RS 485 komunikuje się z komputerami w podstacjach. Odczytuje on i wyświetla w postaci tekstowej informacje i stany awaryjne. Komputer w stacji głównej umożliwia podłączenie Centrali, która w tym systemie jest opcjonalna.

USO


Moduł typu USO jest przeznaczony do pomiaru sprawności opraw oświetleniowych wchodzących w skład obwodu końcowego. Może się on składać z maksymalnie 12 jednakowych opraw przy badaniu sprawności linii lub maksymalnie 20 dowolnych opraw o łącznej mocy nieprzekraczającej 700W. Ustawienie rodzaju pracy linii odbywa się z poziomu komputera H-505. Jeden moduł USO może nadzorować 2 obwody końcowe.

USI


Moduł ten posiada 8 wejść binarnych oraz 7 wyjść przekaźnikowych. Wejścia binarne mogą być sterowane bezpotencjałowymi stykami na przykład z układów zaniku napięcia w podrozdzielniach piętrowych. Te wejścia można z poziomu komputera skojarzyć z dowolnymi liniami i powodować ich sterowanie.

Moduł UKN


Przeznaczony jest on do pomiaru napięć występujących w systemie. Mierzy on napięcie sieciowe oraz napięcie baterii. Przy pomiarze napięcia sieciowego mierzy napięcie zasilające. Moduł konfiguruje się z poziomu komputera H-505. Możliwy jest pomiar napięcia jednej, dwóch lub trzech faz. Moduł ten steruje grupą styczników znajdujących się w szafie połączonych w systemie SZR. Przy spadku napięcia zasilania poniżej 186V powoduje przejście modułu z pracy sieciowej na pracę bateryjną.
Moduł dodatkowo kontroluje napięcie i prąd baterii. Wartości napięcia i prądu wyświetlane są na ekranie komputera H-505. Moduł dokonuje również pomiaru ciągłości obwodu baterii tzn. sprawdza czy wystąpiła przerwa w obwodzie baterii wywołana uszkodzeniem bezpiecznika lub uszkodzeniem połączeń pomiędzy akumulatorami. Periodycznie zgodnie z zadanym harmonogramem dokonuje pomiaru izolacji obu biegunów baterii względem ziemi. Moduł łączy się z komputerem poprzez wewnętrzną magistralę RS 485.

Ładowarka EPS 700


Prostownik jest wykonany w postaci modułu. Umieszcza się go w kasecie EURO-6U/220mm. Wyprowadzenia z modułu w postaci złącza wyjściowego typu H15 umożliwiają wstawianie i wyjmowanie modułów z kasety pod napięciem (hot-swap), zastosowana ilość modułów zapewnia redundancję. Sygnalizację optyczną poprawnej pracy bloku zapewnia LED na płycie czołowej. Wewnątrz obudowy znajdują się gniazda bezpieczników: sieciowego F1 oraz wyjściowego F2. Prostownik jest specjalnie przystosowany do ładowania akumulatorów, zwłaszcza bezobsługowych. Moduł może pracować samodzielnie lub w zestawie równolegle połączonych bloków dla zwiększenia mocy wyjściowej. Dla napięcia nominalnego Uo(V)=245,00 V, prąd max. wyjściowy wynosi 3A.

Rozwiązania przyjęte w prostowniku typu EPS-700 zapewniają:
• Ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu do sieci.
• Charakterystykę wyjściową z impulsowym ograniczeniem prądu wyjściowego typu stałe napięcie- stały prąd.
• Zabezpieczenie nadnapięciowe na poziomie 110 ÷ 120% Uo (płynna regulacja).
• Wyprowadzenie na zewnątrz bloku, sygnału poprawnej pracy zasilacza w postaci bez napięciowego styku przekaźnika.
• Optyczną sygnalizację uszkodzenia modułu.
• Wyeliminowanie udaru prądowego przy podłączeniu akumulatorów do zasilacza.
• Automatyczne załączenie wentylatora przy wzroście prądu obciążenia powyżej 30% prądu nominalnego.
• Obniżenie mocy wyjściowej zasilacza do 40% mocy nominalnej w przypadku uszkodzenia wentylatora.
• Dostosowanie zmiany napięcia wyjściowego od temperatury zgodnie z wymaganiami producentów akumulatorów.
• Zdalne załączenie i wyłączenie zasilacza.

Ładowarka EPS 200


Prostownik jest wykonany w postaci modułu. Umieszcza się go w kasecie EURO-3U/160mm. Sygnalizację optyczną poprawnej pracy bloku zapewnia LED na płycie czołowej. Wewnątrz obudowy znajdują się gniazda bezpieczników. Prostownik jest specjalnie przystosowany do ładowania akumulatorów, zwłaszcza bezobsługowych. Moduł może pracować samodzielnie lub w zestawie szeregu równolegle połączonych bloków dla zwiększenia mocy wyjściowej. Dla napięcia nominalnego Uo(V)=245,00 V, prąd max. wyjściowy wynosi 1A.

Rozwiązania przyjęte w prostowniku typu EPS-200 zapewniają:
• Ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu do sieci;
• Charakterystykę wyjściową z impulsowym ograniczeniem prądu wyjściowego typu stałe napięcie- stały prąd;
• Zabezpieczenie nadnapięciowe na poziomie 110 ÷ 120% Uo (płynna regulacja);
• Wyprowadzenie na zewnątrz bloku, sygnału poprawnej pracy zasilacza w postaci bez napięciowego styku przekaźnika;
• Optyczną sygnalizację uszkodzenia modułu;
• Wyeliminowanie udaru prądowego przy podłączeniu akumulatorów do zasilacza;
• Dostosowanie zmiany napięcia wyjściowego od temperatury zgodnie z wymaganiami producentów akumulatorów;
• Zdalne załączenie i wyłączenie zasilacza.