Autonomicznie zasilane

Centralnie zasilane
 
 
 

System Centralnego Monitoringu H-300Głównym zadaniem Systemu Centralnego Monitoringu H-300 jest monitorowanie opraw oświetlenia awaryjnego marki Hybryd.
Główne założenia systemu:
• Monitoring sprawności oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi normami.
• Raportowanie stanu systemu zgodnie z obowiązującymi normami
• Obsługa systemów CT, DYN, HVCBS, LVCBS w jednym miejscu
• Komunikacja z systemami automatyki budynkowej BMS
• Komunikacja z systemami sygnalizacji pożaru SSP

Struktura Systemu: Centralna jednostka sterująca


Centrala odpowiedzialna jest za sterownie, testowanie i raportowanie. Występuje w trzech wariantach, każdy z nich zawiera program „Centrala PC 4”, który prezentuje prosty i nowoczesny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługa systemu może odbywać się lokalnie z poziomu centrali lub zdalnie z dowolnego urządzenia obsługującego strony WWW (laptop, tablet, smartphone).

Dostępne warianty:

Komputer PC + Centrala PC 4 + Interfejs


W tym wariancie funkcję centrali pełni dowolny komputer klasy PC z autorskim oprogramowaniem Hybryd „Centrala PC 4”, który połączony jest za pomocą dedykowanego interfejsu lub w przypadku HVCBS i LVDBS za pomocą Ethernetu z urządzeniami oświetlenia awaryjnego. Program Centrala PC-4 można nabyć wraz z komputerem w formie preinstalowanej lub może zostać zakupiony osobno i zostać zainstalowany na dowolnym komputerze spełniającym minimalne wymagania.

Cechy:
• Niewielkie wymiary komputera 63x197x220 mm - obudowa mini-ITX
• Możliwość powieszenia komputera za monitorem (standard mocowania VESA) lub na ścianie
• Wygodny monitor 21”
• Procesor: Intel® Celeron N3050 (1.6 GHz)
• Pamięć RAM: 2GB
• Dysk: SSD
• System operacyjny: Microsoft Windows 10
• Jeden lub dwa interfejsy Ethernet
• Możliwość zakupu samego oprogramowania - instalacja na własnym sprzęcie
• Idealne rozwiązanie dla systemu Centraltest
• Interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW

Zintegrowana centrala H-312


W tym wariancie centrala występuje jako zintegrowana szafka sterownicza, która łączy w sobie komputer PC wraz z oprogramowaniem Centrala PC 4, monitor dotykowy, interfejs komunikacyjny oraz zasilacz buforowy. Szafka przeznaczona jest do montażu naściennego i jest gotowa do współpracy z wszystkimi systemami oświetlenia awaryjnego Hybryd (nie wymaga dodatkowych interfejsów).

Cechy:
• Wygodny montaż i instalacja
• Duży 12” ekran dotykowy
• Wbudowane interfejs H-345 INT – gotować do pracy w każdej konfiguracji
• Duże kontrolki LED sygnalizujące stan zasilania centrali oraz kondycje całego systemu
• Wbudowany akumulator pozwalający na co najmniej 3h pracy awaryjnej
• Idealne rozwiązanie dla Systemu Dynamicznego Oświetlenia Ewakuacyjnego DYN
• Zasilanie z sieci 230VAC
• Interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW
• Jeden lub dwa interfejsy Ethernet

Moduł do systemu HVCBS


Ten wariant przewiduje jednostkę centralną w postaci modułu kasety w systemie mechaniki typu EURO 160mm do zamontowania w szafie SZC. Moduł ten wyposażony jest w komputer PC z oprogramowaniem Centrala PC 4 i ekran dotykowy. Jak w każdym wariancie centrala po dokupieniu odpowiedniego interfejsu może współpracować z dowolnymi systemami oświetlenia Hybryd.

Cechy:
• Integracja z szafą SZC
• Zasilanie z wewnętrznej instalacji
• Wygodny ekran dotykowy
• Możliwość dokupienia interfejsu do systemu Centraltest
• Idealne rozwiązanie dla systemu Centralnego Zasilania
• Interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW

Struktura Systemu: Elementy systemów oświetlenia


W zależności od systemu oświetlenia:

Elementy systemu CT - CENTRALTEST PIERWSZEJ I DRUGIEJ GENERACJI


Interfejs komunikacyjny - komunikuje się z elementami oświetlenia Hybryd za pośrednictwem dedykowanego interfejsu. Zapewnia on podstawowe funkcje niezbędne do poprawnej pracy oświetlenia oraz oddziela galwanicznie CJS od reszty urządzeń.
Okablowanie komunikacyjne - komunikacja z oprawami odbywa się oddzielnym przewodem sygnałowym
Rozdzielacze - urządzenia wzmacniające sygnał i zwiększające maksymalną ilość obsługiwanych opraw.
Oprawy awaryjne - oprawy doświetlające, kierunkowe – wszystkie z wbudowanym akumulatorem zasilanie z sieci 230VAC. Po zaniku napięcia automatycznie przechodzą w tryb awaryjny.
Oprawy Dynamiczne (tylko CT 2 Gen) - oprawy wskazują kierunek ewakuacji w zależności od miejsca zagrożenia. W zależności od potrzeb oprawy wyposażone są w 1 lub 2 modułów strzałki i krzyża oraz piktogram mogą być jedno i dwustronne. Oprawy z wbudowanym akumulatorem zasilanie z sieci 230V. Po zaniku napięcia automatycznie przechodzą w tryb awaryjny.

Elementy systemu HVCBS - WYSOKONAPIĘCIOWY SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO BATERYJNEGO


Stacja główna SZC - dostarcza zasilanie wszystkim elementom systemu w trybie podstawowym oraz awaryjnym, wyposażona jest w baterie akumulatorów, ładowarkę moduł kontroli napięć, moduły kontroli linii oraz moduły we/wy bezpotencjałowych.
Podstacje SZC - w zależności od wielkości instalacji w systemie może być do 31 podstacji które redystrybuują zasilanie do najdalej położonych opraw.
Oprawy awaryjne - oprawy doświetlające i kierunkowe – W trybie podstawowym zasilane z sieci 230VAC, po zaniku napięcia zasilane są napięciem stałym z SZC.

Elementy systemu LVDBS - NISKONAPIĘCIOWY SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO


Stacje LVDBS - dostarcza zasilanie do opraw. W zależności od wielkości systemu może występować do 32 stacji zasilania LVDBS, każda z nich pracuje niezależnie i jest wyposażona we własną baterię. Stacje komunikują się ze sobą w standardzie EIA-485
Oprawy awaryjne