Numerator H-202 NLCharakterystyka układu


Układ H-202 NL jest układem spełniającym funkcje:
- numeratora lamp,
- testera linii transmisji.

Działanie układu


Urządzenie może pracować w dwóch trybach:
- tryb programowania numeru lampy lub rozdzielacza
- tryb testera linii
Przełączenie trybu pracy numerator – tester, odbywa się krótkim przyciśnięciem klawisza ‘WŁ/WYŁ TRYB’.
Tryb programowania numeru lampy lub rozdzielacza.

W trybie programowania numeru lampy lub rozdzielacza zapalona jest dioda LED ‘TRYB’.
Po podłączeniu przewodu programującego można zmieniać numer przyciskami ^ lub ˇ.
W przypadku błędu w połączeniu zostanie wyświetlone ‘- -‘.

Tryb testera linii


W trybie testera linii (zgaszona LED ‘TRYB’) wyświetlane są następujące komunikaty:
‘EU’ brak napięcia zasilania linii,
‘EA’ napięcie na linii ‘A’ powyżej dopuszczalnego (około 5,5V),
‘Eb’ napięcie na linii ‘B’ powyżej dopuszczalnego (około 5,5V),
‘EE’ napięcie na linii ‘A’ i ‘B’ powyżej dopuszczalnego (około 5,5V),
‘Ab’ zamienione linie ‘A’ z ‘B’,
‘E1’ brak sygnału.

Przy prawidłowym połączeniu na wyświetlaczu pojawia się numer lampy taki, jaki jest w danym momencie odpytywany z centrali. Po każdym prawidłowym odebraniu przekazu mignie LED ‘TRANSMISJA’.
Przy prawidłowym odbieraniu przekazu po przyciśnięciu klawisza ‘^’ wyświetlony zostanie poziom sygnału na linii ‘A’, po przyciśnięciu klawisza ‘ˇ’ wyświetlony zostanie poziom sygnału na linii ‘B’. Poziom napięć na ‘A’ i ‘B’ powinien być zbliżony. Zbyt duża różnica może świadczyć o przywarciu na którejś z linii lub przerwie, mimo iż komunikacja może przebiegać prawidłowo.