CENTRALNA BATERIACentralna bateria schematSystem centralnego zasilania, tzw. „Centralna Bateria”, charakteryzuje się tym, że wszystkie oprawy pracujące jako awaryjne zasilane są z jednego, zewnętrznego źródła. Podczas pracy awaryjnej jest nim bateria o napięciu 220VDC, a w czasie normalnej pracy napięcie sieciowe 230VAC. System jest przeznaczony do zasilania obwodów pracujących w sieci IT przy pracy bateryjnej. Został on zaprojektowany zgodnie z normami PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272.

System SZC może składać się ze stacji głównej i podstacji. Zarówno do stacji głównej jak i podstacji można dołączyć oprawy oświetlenia awaryjnego, rozmieszczone w tzw. obwodach końcowych, o maksymalnej mocy 700W. Komunikacja pomiędzy stacją główną i podstacjami odbywa się za pomocą magistrali RS 485. W systemie SZC, kontrolę sprawności obwodów oświetleniowych, można realizować albo przez kontrolę linii, albo przez kontrolę opraw. Komunikacja w tym przypadku odbywa się po przewodach zasilających.

System posiada konstrukcję szafową w standardzie 19”, w której znajdują się w postaci wymiennych modułów następujące bloki :
- układ UKN ładowania i kontroli baterii
- komputer H-505 do nadzoru pracy systemu i gromadzenia danych
- prostownik modułowy do ładowania akumulatorów
- układ USO - kontroler linii, sprawdzający sprawność opraw awaryjnych (źródeł światła i stateczników elektronicznych)

Akumulatory znajdują się w tej samej szafie, co układy elektroniczne, lub na osobnym stojaku. W systemach SZC stosuje się szczelne bezobsługowe baterie akumulatorów o żywotności do 10 lat. Baterie te charakteryzują się niewielkim samo rozładowaniem, oraz niewielkim gazowaniem. W systemie SZC stosuje się 18szt. połączonych szeregowo akumulatorów 12V.

System SZC może być zasilany zarówno z sieci jednofazowej jak i trzyfazowej. Zależy to od szczegółowych wymagań zamawiającego. Maksymalna moc systemu jedno-szafowego (bez podstacji), zasilanego trzyfazowo, wynosi 27kVA. W takim systemie mogą być maksymalnie 64 obwody końcowe.

Dane techniczne


Podczas pracy awaryjnejSiec izolowana IT
Napięcie wyjściowe230VAC lub 220VDC
Linie wyjściowe:.
- Kontrola linii700W (opcjonalnie do 1kW)
- Kontrola oprawDo 20 opraw z modułami adresowanymi na linii
Poziom napięcia buforowego245V


Podzespoły systemu SZC1. Prostownik modułowy EPS-700


Prostownik jest wykonany w postaci modułu do umieszczenia w kasecie EURO-6U/220mm. Wyprowadzenia z modułu w postaci złącza wyjściowego typu H15 umożliwiają wstawianie i wyjmowanie modułów z kasety pod napięciem (hot swap), zastosowana ilość modułów zapewnia redundancję.

Sygnalizację optyczną poprawnej pracy bloku zapewnia LED na płycie czołowej. Wewnątrz obudowy znajdują się gniazda bezpieczników: sieciowego F1, oraz wyjściowego F2.

Prostownik jest specjalnie przystosowany do ładowania akumulatorów, zwłaszcza bezobsługowych. Moduł może pracować samodzielnie lub w zestawie szeregu równolegle połączonych bloków, dla zwiększenia mocy wyjściowej. Dla napięcia nominalnego Uo (V) = 245,00V, prąd max wyjściowy wynosi 3A.


Rozwiązania przyjęte w prostowniku typu EPS-700 zapewniają :
- ograniczenie udaru prądowego przy włączeniu do sieci,
- miękki start przy załączeniu do sieci (praktycznie bez przeregulowań) charakterystykę wyjściową z impulsowym ograniczeniem prądu wyjściowego typu: stałe napięcie - stały prąd
- zabezpieczenie nadnapięciowe na poziomie 110 ÷120% Uo (płynna regulacja),
- wyprowadzenie na zewnątrz bloku, sygnału poprawnej pracy zasilacza w postaci beznapięciowego styku przekaźnika
- optyczna sygnalizacja uszkodzenia modułu,
- wyeliminowanie udaru prądowego przy podłączeniu akumulatorów do zasilacza,
- automatyczne załączenie wentylatora przy wzroście prądu obciążenia powyżej 30% prądu nominalnego,
- obniżenie mocy wyjściowej zasilacza do 40% mocy nominalnej w przypadku uszkodzenia wentylatora,
- dostosowania zmiany napięcia wyjściowego od temperatury zgodnie z wymaganiami producentów akumulatorów,
- zdalnego załączenia i wyłączenia zasilacza,
- równomiernego rozpływu prądów między modułami.

2. Moduł przełączający plus moduł adresowyModuł przełączający służy do sterowania poszczególnymi oprawami za pomocą łączników umieszczonych w pomieszczeniach. Moduł jest zasilany dwustronnie. Z jednej strony jest zasilany kablem przychodzącym bezpośrednio z pomieszczenia baterii centralnej a z drugiej strony napięciem podawanym przez łącznik.
Maksymalna moc oprawy, która może być sterowana modułem przełączającym to 150W. Moduły przełączające mogą być instalowane na liniach pracujących “na jasno”. Istnieją wersje modułów pojedynczych bądź w zestawie z modułem adresowym.

3. Kontroler linii i opraw - USOModuł typu USO jest przeznaczony do pomiaru sprawności opraw oświetleniowych wchodzących w skład obwodu końcowego. Może się on składać z maksymalnie 12 jednakowych opraw przy badaniu sprawności linii lub maksymalnie 20 dowolnych opraw o łącznej mocy nie przekraczającej 700W. Ustawienie rodzaju pracy linii odbywa się z poziomu komputera H-505. Jeden moduł USO może nadzorować 2 obwody końcowe.

Z przodu na płycie czołowej umieszczono po 4 diody świecące dla każdego
obwodu. Dioda zielona „Sieć” sygnalizuje pracę z sieci. Dioda żółta „Bateria”
sygnalizuje pracę z baterii. Dioda zielona „Linia zał.” sygnalizuje obecność
napięcia na linii. Dioda czerwona „Awaria” sygnalizuje przepalenie bezpiecznika
obwodowego. W module znajdują się dwa zabezpieczenia linii.

4. Moduł MA-01 (dla 12 opraw) lub MA-02 (dla 20 opraw)Moduł adresowy służy do sprawdzenia poprawności oprawy oświetleniowej. Na jednej linii może być maksymalnie 20 opraw nadzorowanych modułami adresowymi. Jeden moduł nadzoruje jedną oprawę. Komunikacja z baterią centralną odbywa się po linii zasilającej.
Należy zwrócić uwagę na to, aby element światłoczuły, umieszczony w module, był skierowany w stronę źródła światła. Odpowiednim przełącznikiem, umieszczonym w module, należy ustawić adres oprawy (1-12) lub (1-20). Adresację opraw należy rozpocząć od nr 1 kolejno aż do ostatniej oprawy na linii.

5. Komputer H-505Komputer H-505 służy do zbierania i gromadzenia informacji o awariach systemu dla wydrukowania raportów. Komputer posiada wyświetlacz dotykowy, na którym są przedstawione komunikaty systemu. Stany awaryjne są dodatkowo sygnalizowane beznapięciowym stykiem przekaźnika. Można do niego podłączyć sygnalizację do BMS. Komputer poprzez port RS 485 komunikuje się z komputerami w podstacjach. Odczytuje on i wyświetla w postaci tekstowej informacje i stany awaryjne.

Standardowo komputer automatycznie wykonuje testy funkcjonalne według zadanego harmonogramu. Parametry systemu można otrzymać w postaci wydruku z komputera, poprzez złącze USB. Zapis otrzymany na złączu USB ma postać pliku tekstowego i może być wydrukowany z dowolnego komputera. System zapamiętuje wyniki z minimum dwóch lat na karcie SD.