Polityka jakości


Naszym priorytetem jest rozwój firmy i dalsze umacnianie pozycji na rynku.
W celu zapewnienia właściwych warunków rozwoju deklarujemy:
- dbałość o efektywność zarządzania
- optymalny dobór zasobów
- nadzór nad efektywnością wykonywanej pracy

Umocnienie pozycji na rynku chcemy osiągnąć podwyższeniem jakości wyrobów, wprowadzaniem nowych bardziej konkurencyjnych rozwiązań,

Nasze główne cele to:
- Rzetelne rozpoznawanie potrzeb rynku
- Ciągłe doskonalenie wyrobów i Systemu Zarządzania Jakością
- Zapewnienie deklarowanego poziomu jakości
- Terminowe realizowanie dostaw
- Optymalizacja kosztów wytwarzania

Osiąganie ich mierzymy zadowoleniem klientów, wzrostem poziomu sprzedaży i skalą obniżania kosztów.

Realizacji naszej polityki sprzyja stosowany w przedsiębiorstwie System Jakości zgodny z normą ISO – 9001-2000, ciągle doskonalony i utrzymywany na każdym szczeblu organizacji.
Spółka HYBRYD uzyskała certyfikat jakości PN-ISO 9001:2000 nadany przez Jednostkę Certyfikującą TUV Cert Rheinland w 2001 roku.

W osiąganie celów zaangażowani są wszyscy pracownicy. Odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach biorących udział w wytwarzaniu wyrobów i wykonywaniu usług.