TESTSYSTEMPrzesłanką do opracowania systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego TEST SYSTEM (H-100 TS) była potrzeba pośredniej wersji pomiędzy systemem oświetlenia awaryjnego AUTOTEST i CENTRALTEST. Szczególnie w obiektach już istniejących, często utrudnione jest wykonanie instalacji komunikacyjnej dla systemu CENTRALTEST, a jednocześnie wielkość lub charakter obiektu predestynuje go do elektronicznego zapamiętywania historii testów. W tych przypadkach zastosowanie instalacji TEST SYSTEM jest kompromisowym rozwiązaniem, które zadowala inwestorów przy równoczesnym wypełnieniu wymogów przepisów przeciwpożarowych, obowiązujących w Polsce.

Ogólna koncepcja systemu H-100 TS polega na zastosowaniu opraw i innych urządzeń oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działają w pełni autonomicznie, a także autonomicznie zarządzają swoimi testami. Możliwe jest to dzięki wbudowaniu w oprawę awaryjną układu mikroprocesorowego odpowiedzialnego za:
- wykonanie testu funkcjonalnego - TEST A,
- sprawdzanie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej - TEST B,
- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy poprzez zaświecenie czerwonej diody LED,
- przesyłanie informacji o wynikach testów do jednostki centralnej H-101 TS z wykorzystaniem sygnału w paśmie podczerwieni.

Jednostka centralna H-101 TS wykonana jest w formie poręcznego pilota z wyświetlaczem i umożliwia:
- odczytywanie adresu oprawy awaryjnej, wraz z wynikami zarówno TESTU A jak i TESTU B
- zapisywanie wyników testów, z ich przypisaniem do adresu oprawy w pamięci H-101 TS
- wywołanie TESTU A i TESTU B w dowolnym momencie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu TEST SYSTEM niweluje wiele problemów inwestorów i użytkowników obiektów, w których AUTOTEST nie spełnia oczekiwań lub wymagań, a CENTRALTEST jest trudny do zainstalowania lub zbyt drogi.