STANDARD


Oprawy ewakuacyjne i moduły awaryjne w wersji STANDARD coraz rzadziej znajdują akceptację projektantów oświetlenia awaryjnego, ponieważ bardzo trudno jest obronić zasadność ich zastosowania. Wynika to z faktu, że oprawy awaryjne w wersji STANDARD nie spełniają wymogów przepisów p.poż. i Polskich Norm. Przede wszystkim oprawy te nie mają możliwości ich testowania zgodnie z normą PN-EN 50172.

Mimo tych wad sprzedaż opraw i modułów awaryjnych w wersji STANDARD jest bardzo duża. Przyczyną tego jest fakt, że oświetlenie awaryjne stosuje się nie tylko w obiektach, w których przepisy wymuszają ich zastosowanie, ale również w mniejszych obiektach dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowania.

Również osoby prywatne coraz częściej montują oprawy awaryjne w swoich domach lub mieszkaniach i są to najczęściej oprawy w wersji STANDARD. Z myślą o wszystkich użytkownikach tego typu opraw, firma HYBRYD również w tych oprawach zastosowała urządzenie mikroprocesorowe do testu funkcjonalnego (TEST A) i do nadzoru prądu ładowania akumulatorów, co znacznie wydłuża ich żywotność.

Ze względu na coraz niższe ceny mikroprocesorów, ceny opraw awaryjnych z ich zastosowaniem są porównywalne z oprawami z przyciskiem „TEST”, a koszty ich eksploatacji, dzięki automatycznemu testowaniu i dużej trwałości akumulatorów, są nieporównywalnie niższe.

W wersji STANDARD firma HYBRYD wytwarza oprawy kierunkowe o różnej estetyce, a mianowicie:

- PRYMAT, PRYMAT D
- CRYSTAL
- ALU
- PROFIL
- HYPERION
- PROFILIGHT
- SPARK

Oprawy te jako źródło światła mogą posiadać zarówno świetlówki, jak i diody LED.

Również moduły awaryjne mogą być wytwarzane w wersji STANDARD, w oparciu o urządzenie mikroprocesorowe. Zamontowanie tych modułów w oprawach oświetlenia podstawowego powoduje, że takie oprawy uzyskują dodatkową funkcję - oświetlenia awaryjnego. Do takiej przeróbki najbardziej nadają się oprawy świetlówkowe, zarówno ze świetlówkami liniowymi, jak i kompaktowymi.

Ostatnio coraz częściej w oprawach oświetlenia podstawowego, jako źródło światła znajdują zastosowanie diody LED. Ten trend można również zauważyć w branży oświetlenia awaryjnego i dlatego firma Hybryd opracowała moduły awaryjne również do takich opraw.