CENTRALTEST (CT)Wykonanie CENTRALTEST, oznaczone w katalogu skrótem CT, coraz częściej wybierane jest przez inwestorów ze względu na pełną zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami p.poż., a także ze względu na dużą wygodę jego użytkowania i serwisowania.

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w wykonaniu CENTRALTEST posiadają jednostkę centralną, która odpowiada za systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementów systemu, natomiast nie odpowiada za załączanie się opraw w tryb pracy awaryjnej. Praca awaryjna opraw załączana jest samoczynnie, po zaniku napięcia zasilającego te oprawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie zostaje rozproszone na wszystkie oprawy awaryjne i nie ma ryzyka, że uszkodzenie jednostki centralnej systemu spowoduje całkowity brak oświetlenia awaryjnego w obiekcie, tak jak to jest przy zastosowaniu systemów z centralną baterią.

Instrukcja montażu linii transmisji
Porównanie systemów centralnego monitorowania