O nama


Tvrtka HYBRYD je osnovana 1986. godine pod nazivom Preduzeće za projektiranje i proizvodnju elektronskih uređaja Hybryd d.o.o. sa sjedištem u Zabžu. Tada je za potrebe medicinskih uređaja proizvodila višeslojne hibridne sustave. Kasnije je ponuda bila proširena za upotrebe u željezničkoj prometnoj signalizaciji, a poslije u svjetlosnoj prometnoj signalizaciji. 1996. tvrtka se preselila na novu adresu (Piskovice u blizini Glivica) i razvila je mašinski park. Proširila je također tehnologiju proizvodnje za montažu elemenata na tiskanim pločama (PCB). Od 1997. proširena je paleta proizvoda za elektronički sustavi za napajanje LED žarulja tj.elektronički balasti i sistemski moduli. Tijekom stalnog poboljšanja proizvoda uveli smo u proizvodnju sustave napajanja panik rasvjete sa digitalnim sučeljem. Najveći dio proizvodnje je zasnovan na vlastitoj konstrukciji koja je razrađena u odeljenju za konstrukciju. Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga u skladu sa standardom ISO 9001:2008 potvrđuje Certifikat integriranog sustava upravljanja kvalitetom.