Nagrade


Zbog tehničkih rešenja tvrtka HYBRYD je dobila mnogo nagrada:

1. nagrada za "Sustav osvetljenja u hitnim slučajevima s mogućnošću vizualizacije i daljinskog praćenja" na 14. Međunarodnom sajmu opreme za rasvjetu u Varšavi
MEDIUM nagrada za module panik rasvjete i sustave za evakuaciju sa autotestom na Međunarodnom sajmu u Poznanju, Instalacije 2001.
Odlika za module panik rasvjete i sustave za evakuaciju sa autotestom na Međunarodnom sajmu u Katowicama 2001.
Zlatna medalja u kategoriji civilne zaštite na Međunarodnom sajmu sredstava zaštite na radu, vatrogasnog udruženja i hitne pomoći SAWO 2002. za module panik rasvjete i sustave za evakuaciju sa autotestom.
Glavna nagrada od bivšeg predsjednika Poljske Leha Valense za Dinamičan sustav H -300 DYN na Međunarodnom sajmu električne opreme i sigurnosnih sustava.