За нас


Компания HYBRYD ООД е основана през 1986 година под името Компанията за проектиранато и производството на електронни устройства Hybrid ООД със седалище в Забж. По това време компанията произвежда многослоени хибридни системи за медицинските изделия. Тогава компанията разширява оферта си с използуване на тези системи за железопътни и автомобилни сигнализации. През 1996 г. централата е преместена в Писковице близо Гливице. Тогава компанията разработи машинен парк. Технология за производство беше разширена с монтаж на печатни платки. През 1997 година беше разширена гама от електронни продукти с електронни баласти и аварийни модули. По време на непрекъснато подобряване на продуктите компанията въведе в производството си системи за аварийно осветление, оборудвани с цифров интерфейс. По-голямата част от продукцията се основава на собствените си проекти, разработени в отдел за проектиране. Високото качество на продуктите и услугите, се потвърждава с Сертификат за интегрирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.