Производствен потенциал


Фирмата има конструктивно-производствена база с линия за автоматичен монтаж на SMD, електрически и механични работилници. Произвежданите изделия имат най-високо качество. Фирмата осигурява гаранционно и силедгаранционно обслужване.

Фирмата разполага с четири производствени отдели в които работят висококвалифицирани служители:
- отдел за монтаж и въвеждане в експлоатация
- отдел за ТHT монтаж
- отдел за SMD монтаж
- механичен отдел

Фирма има:
- модерна производствена база с площ от 2000 m2
-специализирани за електронен монтаж машинен парк
- голямо пространство за съхранение