Награди


За своите технически решения фирма HYBRYD получи многобройни награди:

- Първата награда за „системата за аварийно осветление с възможност за пълна визуализация и отдалечен мониторинг“ в XIV Международен панаир на Осветление във Варшава

- MEDIUM награда за аварийни модули и евакуационни осветителни тела с аутотест в Международен панаир в Познан – Инсталации 2001

-Отличие за аварийни модули и евакуационни осветителни тела с аутотест в Международен панаир в Катовице през 2001 година

- Златен медал за аварийни модули и евакуационни осветителни тела с аутотест в категорията на гражданската защита на Международен панаир на труда за защита, борба с пожарите и спасяване SAWO 2002

- Първата награда на VII Международен панаир ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 2009 на Председателя Лех Валенса за Динамична система H-300/DYN