Технически консултации


Компанията предлага широка гама от технически консултации, които, в зависимост от обекта, включват:
- избор на вид на система за аварийно осветление
- избор на видове на осветителни тела
- избор на разпределението на светлинната яркост
- обучение по монтаж на система за аварийно осветление за сгради