Сервиз


Компанията HYBRYD се стреми да осигури на своите клиенти обслужване и сервиз на най-високо ниво – на новите и по-старите продукти. Работим бързо, лесно и професионално, базирайки се на знания и опит от двадесет-годишното си съществуване на полския пазар.

Нашият ервизни отдел се състои от висококвалифицирани специалисти, които имат високо ниво на теоретични и практически познания.

Електротехници, електронни инженери и компютърни специалисти – това е перфектната комбинация за бърза, ефективна и професионална работа в областта на инсталация и сервиз за аварийно осветление.

HYBRYD предлага голямо разнообразие от услуги свързани с активиране, обновяване и модернизиране на осветителни тела и модули в системи за аварийно осветление монтирани на обществени места, като например хотели, търговски центрове и т.н. Компанията предлага също следгаранционно обслужване който се характеризира с бърз отговор на клиентско приложение. Сервизът извършва технически контроли и измервания на системите за аварийно осветление които са изисквани от наредба на министъра на вътрешните работи и администрацията от 21 април 2006 г. относно противопожарна защита на сгради, други конструкции и терени (Dz.U № 80 от 21 април 2006 г., поз. 563).