Проектантски услуги


Проектантски услуги вземат предвид:

- Осъществяване на идеи на осветителна система с използване на системи за автоматизирано проектиране и анализ на качеството на осветление за отделните стаи (съгласно с предоставени чертежи или избрани размери)
- Техническа оферта
- Описание на видове и характеристики н предложена осветителна техника
- Изчисление на стойността

Приемаме файлове на DWG или. DXF. Формати.

Предлагаме конкурентни срокове за изпълнение на проекти за аварийно осветление.