Адаптация на осветителни тела


По желание на клиента фирмата извършва адаптация на осветителни тела към версия на аварийно осветление. Опитен екип от конструктори подготви адаптационните проекти в съответствие с изискванията на клиента.